Internetabonnemang - Säkerhetspolicy

 


SÄKERHETSPOLICY

Anslutna kunder hos IT Centrum har eget ansvar för hur man använder sin anslutning. Som kund ansvarar du ensamt för all information som du publicerar på dina hem­sidor eller i dina filareor samt för innehållet i korrespondens eller annan aktivitet som du utför på Internet eller till Inter­net kopplade system. Du har också ett ansvar att tillse att ditt konto inte missbrukas av annan.

IT Centrum äger rätt att säga upp avtalet och stänga ditt abonnemang om du har utnyttjat tjänsten på ett otillbörligt sätt. IT Centrum förbehåller sig rätten till fri prövning av nedanstående regler.

 Otillbörligt utnyttjande innefattar bl a följande områden:

- Brott mot svensk eller internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt.
- Spridning av kränkande, oetiskt eller pornografiskt mate­rial, detta gäller även länkat material.
- Trakassering av individer, företag eller organisationer.

Om du anser att någon annan uppför sig olämpligt på Nätet kan du anmäla detta till:
itcnet@it-centrum.se

E-POST

Skicka inte filer på över 500 kB. Detta motsvarar ungefär 500 sidor med ren text i ett vanligt e-postbrev, vilket är svårt att komma upp till. Om du däremot skickar med bifogade filer är det lättare att komma över denna gräns. Stora filer vållar ofta problem för mottagaren. För den som har ett långsamt modem kan dessutom nerladdningen av ett stort brev bli avbrutet, vilket leder till att e-postkontot spärras och man behöver få supporthjälp för att rensa bort brevet. Om du måste skicka stora filer, använd i stället FTP (File Transfer Protocol) eller se till att filerna komprimeras med till exempel Winzip (för Windows) eller ZipIt (för Macintosh). Du kan också dela upp sändningen i flera delar, där inga delar är större än 500 kB. Se även till att mot­tagaren vet om att du tänker skicka en större fil.

Töm din brevlåda regelbundet. Förutom att den som har skickat brev till dig förväntar sig ett snabbt svar så finns även här tekniska skäl, nämligen att e-postservern belastas i onödan.

Skicka inte brev till folk som inte har bett om det (så kallat spam).

Internet är ett fantastiskt medium som kan föra ut information till ett stort antal människor utan någon större an­strängning och på väldigt kort tid. Ingen uppskattar dock behöva betala uppkopplingstid för att hämta hem till exempel stora mängder reklam till sin e-postbrevlåda varje dag. Spam är ett av de största problemen som Internet­användare upplever idag. Som företagare bör du därför alltid tala om vart mottagaren kan vända sig för att sluta få informationsbrev av dig.

Skicka inte brevbomber. Skicka alltså inte ett stort antal e-postbrev till samma person, eftersom det belastar e-postservern och skapar stor irritation hos mottagaren. Skicka inte brev med förfalskad avsändaradress. Du kan faktiskt bli åtalad om du använder någon annans identitet. Dessutom går det alltid att ta reda på från vilket Internetkonto du har skickat brevet från. Förfalskade avsändaradresser kan också skapa problem i nätet. Om både mottagaradressen och svarsadressen är påhittade och inte existerar kan brevet ”studsa” mellan en mottagande e-postserver och den falska avsändaren, med risk att en server på vägen blir överbelastad.

INTRÅNG

Att försöka ta sig in i en annans dator eller server utan tillstånd är både olämpligt och olagligt - oavsett om man lyckas eller inte. En del program gör det idag relativt lätt för användare att göra intrångsförsök, men det kan straffa sig i form av avstängt internetkonto och/eller åtal som kan leda till böter eller fängelse. Den som förbereder ett intrång ägnar sig ofta åt att söka av datorer efter öppna portar, sk portscanning. En portscanning uppfattas som ett intrångs­försök från den som drabbas av det, även om den som scannar inte har för avsikt att göra ett intrång. Alla typer av intrång är otillåtet, även om det finns enkla verktyg

för att göra det. En typ av verktyg kallas för ”trojanska hästar” eftersom det döljer sig i andra, oskyldiga programvaror som ofta erbjuds via ICQ eller IRC-chattar. Det kan vara en skärmsläckare eller ett litet spel. Den som drabbas av den trojanska hästen riskerar att få t ex filer eller lösenord stulna från sin dator.

INTERNET ÄR FRIHET

Internet når idag i princip hela världen och ger varje an­sluten användare stor frihet. Det finns krafter idag som vill begränsa denna frihet. Den frihet som idag råder medför dock ett ansvar för varje användare att inte missbruka sin frihet. Vi uppmanar därför varje kund att nyttja sin frihet med ansvar.

TRAFIK

I den mängd trafik du använt under en månad räknas trafik som går in till din dator när du laddar ned något men även trafik som går ut från din dator när någon laddar ned något från din dator. Detta betyder att du måste vara försiktig med installation av servrar så att inte vem som helst kommer åt den.

På vår hemsida kan du hålla koll på hur mycket trafik du har använt under en månad. Mätningen startar från noll varje månadsskifte men du ser inte månadens användning förrän den passerat 1 GB in och ut tillsammans.

Statistiken finns på http://www.it-centrum.se/trafik och går endast att se från datorn som är ansluten till Vindelns kommuns nätverk.

VIRUSSKYDD

Det är mycket viktigt med ett bra virusskydd som uppdateras ofta, gärna flera gånger i veckan, men även att uppdatera windows. För att uppdatera windows, klicka på startknappen och välj Windows Update i listan längst upp (finns under program i Windows XP originalinställningar).

Om ni får problem med virus så finns vi givetvis här och kan hjälpa er!


E-post: itcnet@it-centrum.se 

Tfn: 0933 - 200 50

Adress:
Vindelvägen 2
922 73  HÄLLNÄS