Trafikstatistik

  <% IP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") %>

Trafikstatistik för IP: <% =IP %>


(Klicka HÄR för att testa nya sidan istället)

<% Set FS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set RS = FS.OpenTextFile(Server.MapPath("\trafik") & "\list.txt",1) While not rs.AtEndOfStream and LINE <> IP LINE = RS.ReadLine Wend if rs.AtEndOfStream then %>

Ni har ännu inte använt mer än 1000 MB denna månad!

<% else %>
<% c = 0 prop = RS.ReadLine DATUM = RS.ReadLine While not rs.AtEndOfStream and DATUM <> "###" nIN = RS.ReadLine nOUT = RS.ReadLine %> <% if nIN = 0 and nOUT = 0 then %> <% else %> <% end if %> <% c = c + 1 DATUM = RS.ReadLine Wend %>
Datum    In MB    Ut MB    Tot MB     
<% =DATUM %>    <% =nIN %>    <% =nOUT %>    <% =(0 + nIN + nOUT) %>    
<% nIN = RS.ReadLine nOUT = RS.ReadLine %>

<% if nIN > 0 or nOUT > 0 then %> Totalt under denna månad
   In <% =nIN %> MB        Ut <% =nOUT %> MB     Totalt <% =0 + nIN + nOUT %> MB <% else %>    In        Ut
Ni har inte använt mer än 1000 MB denna månad <% end if %>

<% end if %>